پکیج D پکیج D    پکیج D

پکیج های طراحی شده زیر به نحوی برنامه ریزی گردیده اند که تولید کننده با توجه به فراخور نیاز خود بتواند با حداقل هزینه بهترین ابزار کاربردی خود را تهیه نماید .این پکیجها دارای قابلیت ارتقاء میباشد و تولید کننده با اعلام قبلی میتواند پکیج خود را به سطح بالاتر ارتقاء دهد .
این پکیج متنا سب تولیدی های کوچک میباشد و از لحاظ ابزار طراحی و چیدمان اتوماتیک الگو کامل است و فقط فاقد ابزار سه بعدی سازی و طراحی مانکن میباشد . ضمناً این پکیج هم فاقد ابزار مبدل کاربری دیجیتایزر است.

مشخصات و امکانات نرم افزار طرحی الگو، سایزبندی و چیدمان محافظت

امکانات نرم افزار

بسته D

بسته C

بسته B

بسته A

مدت زمان نرم افزار

3 ساله

3 ساله

نا محدود

نا محدود

امکان نمایش 3 بعدی مانکن

------

دارد

دارد

دارد

امکان   سایزبندی (دستی و هوشمند)

دارد

دارد

دارد

دارد

پشتیبانی حضوری (سالانه)

1 مرتبه

1 مرتبه

3 مرتبه

نا محدود

تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان

دارد

دارد

دارد

دارد

نرم افزار طراحی و سایزبندی الگو

دارد

دارد

دارد

دارد

نرم افزار چیدمان دستی و اتوماتیک

دارد

دارد

دارد

دارد

نرم افزار ویرایش و ساخت ماینکن 3D

------

------

------

دارد

آرشیو مدلینگ

------

------

دارد

دارد

امکان اتصال به دستگاه برش

------

------

دارد

دارد

نرم افزار مبدل کاربری دیجیتایزر

------

------

دارد

دارد

تعداد کاربر

تک کاربره

تک کاربره

تک کاربره

2 کاربره

چاپ پلاتر

دارد

دارد

دارد

دارد

پکیج آموزش

مجزا

مجزا

مجزا

3 سطح پیشرفته

 • امکان طراحی و سایزبندی
 • امکان چیدمان دستی و اتوماتیک
 • امکان نمایش سه بعدی
 • امکان اتصال به پلاتر
 • پشتیبانی حضوری نا محدود
 • نرم افزار مبدل کاربری دیحیتایزر
جزئیات بیشتر
 • امکان طراحی و سایزبندی
 • امکان چیدمان دستی و اتوماتیک
 • امکان نمایش سه بعدی
 • امکان اتصال به پلاتر
 • 3 مرتبه پشتیبانی حضوری
 • نرم افزار مبدل کاربری دیحیتایزر
جزئیات بیشتر
 • امکان طراحی و سایزبندی
 • امکان چیدمان دستی و اتوماتیک
 • امکان نمایش سه بعدی
 • امکان اتصال به پلاتر
 • 1 مرتبه پشتیبانی حضوری
جزئیات بیشتر
 • امکان طراحی و سایزبندی
 • امکان چیدمان دستی و اتوماتیک
 • امکان اتصال به پلاتر
 • 1 مرتبه پشتیبانی حضوری
جزئیات بیشتر
 • مدت زمان نرم افزار نا محدود
 • امکان طراحی و ویرایش مانکن
 • تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان
 • امکان سایزبندی هوشمند
 • اتصال به کاتر ندارد
 • آرشیو مدلینگ
 • سه کاربره
 • مدت زمان نرم افزار نا محدود
 • امکان طراحی و ویرایش مانکن
 • تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان
 • امکان سایزبندی هوشمند
 • اتصال به کاتر ندارد
 • آرشیو مدلینگ
 • تک کاربره
 • مدت زمان نرم افزار 3 ساله
 • امکان طراحی مانکن ندارد
 • تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان
 • امکان سایزبندی هوشمند
 • اتصال به کاتر ندارد
 • تک کاربره
 • مدت زمان نرم افزار 3 ساله
 • امکان طراحی مانکن ندارد
 • تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان
 • امکان سایزبندی هوشمند
 • اتصال به کاتر ندارد
 • تک کاربره