نحوه چیدمان اتوماتیک الگو لباس نحوه چیدمان اتوماتیک الگو لباس    نحوه چیدمان اتوماتیک الگو لباس

چیدمان خودکار الگوی لباس
این تکنیک در نرم افزار طراحی لباس به صورت بهینه و استاندارد انجام می پذیرد . در ابتدا کاربر یا همان تولیدکننده می بایست تمام محدودیت ها و یا الویت های موردنظر خود را برای هر تکه از الگوی لباس به صورت مجزا تعریف نماید ، به این صورت که هر قطعه از الگو در چه جهتی و با چه میزان چرخشی در مسیر راه پارچه امکان قرارگیری دارد.
بعد از مشخص کردن این تعاریف شما می توانید با بهره گیری از الگوریتم های متفاوت در چیدمان الگوها و دادن زمان مشخص به کامپیوتر جهت بررسی مساحت پارچه و الگوها منتظر نتیجه نهایی چیدمان با حداکثر استفاده بهینه از فضای پارچه توسط کامپیوتر خود باشید . لازم به ذکر است در نرم افزار چیدمان الگوی محافظت از تکنولوژی هوش مصنوعی با هفت نوع الگوریتم بهینه ساز و پیشرفته که فقط در دنیا توسط یک شرکت استفاده می شود الگوبرداری شده و چیدمان الگوها انجام می پذیرد .
در بخش چیدمان الگوی لباس شما می توانید الگوهای خود را به صورت دستی ، اتوماتیک و البته مخلوطی از هر دو یعنی بخشی از آن دستی و ادامه آن خودکار چیدمان نمائید که این امکان دست شما را برای اعمال سلیقه در نحوه چیدمان الگوها باز می گذارد .


 • امکان طراحی و سایزبندی
 • امکان چیدمان دستی و اتوماتیک
 • امکان نمایش سه بعدی
 • امکان اتصال به پلاتر
 • پشتیبانی حضوری نا محدود
 • نرم افزار مبدل کاربری دیحیتایزر
جزئیات بیشتر
 • امکان طراحی و سایزبندی
 • امکان چیدمان دستی و اتوماتیک
 • امکان نمایش سه بعدی
 • امکان اتصال به پلاتر
 • 3 مرتبه پشتیبانی حضوری
 • نرم افزار مبدل کاربری دیحیتایزر
جزئیات بیشتر
 • امکان طراحی و سایزبندی
 • امکان چیدمان دستی و اتوماتیک
 • امکان نمایش سه بعدی
 • امکان اتصال به پلاتر
 • 1 مرتبه پشتیبانی حضوری
جزئیات بیشتر
 • امکان طراحی و سایزبندی
 • امکان چیدمان دستی و اتوماتیک
 • امکان اتصال به پلاتر
 • 1 مرتبه پشتیبانی حضوری
جزئیات بیشتر
 • مدت زمان نرم افزار نا محدود
 • امکان طراحی و ویرایش مانکن
 • تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان
 • امکان سایزبندی هوشمند
 • اتصال به کاتر ندارد
 • آرشیو مدلینگ
 • سه کاربره
 • مدت زمان نرم افزار نا محدود
 • امکان طراحی و ویرایش مانکن
 • تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان
 • امکان سایزبندی هوشمند
 • اتصال به کاتر ندارد
 • آرشیو مدلینگ
 • تک کاربره
 • مدت زمان نرم افزار 3 ساله
 • امکان طراحی مانکن ندارد
 • تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان
 • امکان سایزبندی هوشمند
 • اتصال به کاتر ندارد
 • تک کاربره
 • مدت زمان نرم افزار 3 ساله
 • امکان طراحی مانکن ندارد
 • تهیه اتوماتیک نسخه پشتیبان
 • امکان سایزبندی هوشمند
 • اتصال به کاتر ندارد
 • تک کاربره